Många upplever att det körs fort i området, speciellt på vissa sträckor. I samfälligheten finns idag inga planer på att anlägga fler permanenta farthinder. Dock ser samfälligheten inget hinder i att den som vill ställer ut blomlådor på de vägsträckor där de upplever att det körs fort.

På Nacka kommuns hemsida finns tips om hur man bygger en blomlåda samt hur den ska placeras. Det är ju viktigt att Räddningstjänst och sophantering kan ta sig fram. Avstånd och strl samt reflexer finns beskrivet på följande länk. Grannarna på samma gata måste vara överens. Samfälligheten tar inget ansvar för genomförandet, eventuella klagomål eller skötsel. De måste tas bort vintertid då plogning av gator görs.

https://www.nacka.se/globalassets/stadsutveckling-trafik/dokument/trafik/regler-for-anvandning-av-blomlador-som-farthinder-2015.pdf