Björnloka/Jätteloka har upptäckts på tomten, diket utanför samt allmänningen tvärsöver vägen Snösvängen 12.
Jag har klippt bort blad och stjälkar från diket och på allmänningen.
På enskild tomt är det fastighetsägaren som är ansvarig att ta bort växten.
Växten är sen långt tidigare inplanterad på tomten, det är en mycket ståtlig och vacker växt. Tyvärr kan växtsaften ge upphov till frätskador på huden vid exponering för sol. Den ska utrotas, enligt riktlinjer från kommunen. Se medföljande länkar.
Var snäll och meddela mig om du ser växten i vårt område. Klipp ner den och lägg i en soppåse, du kan gärna elda upp påsen sen.
Jag använde busksax, skyddshandskar och heltäckande tröja, för att skydda mig mot växtsaften.
Om den får komma i blomning finns risk att fröna sprids över ett stort område.
/ Eva Larsson, grönområdesansvarig