Här kan du läsa om nuläget för ILS VA anläggning : Nuläget VA Långvik (Finns även på Vattensidan http://langvik.se/samfalligheten/vatten/ )