About Rogier Krona

This author has not yet filled in any details.
So far Rogier Krona has created 53 blog entries.

Information inför torrsättningen 2019

Torrsättning 2019.

Någon dag för årets gemensamma torrsättning är ännu ej bestämd (denna brukar ske i början av oktober). Det finns redan nu två listor utlagda i gamla hamnboden för bokning av vinterplats.
Den ena listan gäller de som vill ha båten upptagen med kran på vår gemensamma torrsättningsdag och den andra listan gäller för de som torrsätter […]

By |September 5th, 2019|Hamnen|0 Comments

Vattenanalys kvartal 2, 2019

Här hittar du analysrapporterna för kvartal 2, 2019.

Vattenanalys Kvartal 2, 2019

By |August 19th, 2019|Vattenanalyser|0 Comments

Vattenbrist!

Det verkar ha skett ett stort vattenuttag inom området Snösvängen, Snösundsvägen och Brännäsvägen. Alla uppmanas att hushålla och kolla om någon kran är glömd öppen eller om det finns läckage någonstans.

By |June 25th, 2019|Vatten|0 Comments

Avlopp avstängt & sänkt tryck i vattenledningarna

BLAABs avloppsreningsverk i Klacknäset kommer att vara helt avstängt under perioden 12/6 kl.07.00 till 13/6 kl 07.00. Alla fastighetsägare har fått information angående detta.

BLAAB har framfört önskemål att vi i Ingarö- Långviks samfällighet sänker vattentrycket i vårt system från kvällen 11/6 till morgonen 13/6, detta för att uppmärksamma användarna på behovet av att minska avloppsmängden.

By |June 10th, 2019|Vatten|0 Comments

Reningsverket avstängt

Reningsverket kommer att vara HELT AVSTÄNGT under en period. Planerad tid för avstängning är i nuläget onsdag 12/6 kl 07:00 till torsdag 13/6 kl 07:00. Tiden kan ändras med kort varsel beroende på bl.a. nederbörd. Läs mer: https://blaab.com/web/190522-verket-avstangt/

För mer och uppdaterad information se BLAABs hemsida: https://blaab.com/web/

By |June 8th, 2019|Vatten|0 Comments

Vattenavstängning 10 juni

VATTENAVBROTT SÖDERGÅRDSLINGAN MÅNDAG 10 JUNI. En läckande serviceventil måste bytas. Troligen sker avbrottet på förmiddagen. Efter ventilbytet kommer ledningen att renspolas. Öppna inga kranar innan klartecken ges på facebook eller av Åke (vår vattenentreprenör).

Avbrottet gäller bara boende på Södergårdslingan,

By |June 8th, 2019|Vatten|0 Comments

Vattenutskick med bilder

Föreningens utskick angående vatten i Långvik finns på länk nedan. Sist i detta dokument finns även bilder som visar exempel på markeringsstolpe, servisventil och spolbrunn avlopp.

På denna länk hittar du utskicket i PDF format – Vattenutskick 2019-05

By |June 3rd, 2019|Vatten|0 Comments

Ingen ny skötselplan

Efter aktivitetsdagarna brukar normalt skötselplanen uppdateras. Just nu så sker det ingen sådan uppdatering utan vi behöver se över vilka arbeten vi ska ta tag i. Ni är välkomna in med eventuella synpunkter till grönområdesansvarig eller till [email protected]

By |May 21st, 2019|Långvik|0 Comments

Välkommen att hugga in

Enligt vår plan att sudda ut den skarpa gränsen av siktgatan mot vattnet längs Snösundsstigen så fälldes tre ekar i höstas. Stammarna ligger kvar i slänten och det är fritt fram att ta hand om dem till ved eller något annat trevligt.

Meddela Eva innan du “hugger” in 0709-929883

By |May 21st, 2019|Långvik|0 Comments

Vattenavstängning 20/5

Vattenavstängning kommer att ske Måndagen den 20 maj från kl. 08.30. Berört område är Snösundsvägen från korsningen med Brännäsvägen till vändplan. Anledningen till avbrottet är att det ska ske ett ventilbyte.

 

By |May 15th, 2019|Långvik|0 Comments