På planen vid pumpstation 4 har någon kört in med lastbil och tippat jord och asfaltrester som ser ut att komma från en väg eller liknande. Spåren efter bilen är fortfarande tydliga. Asfalten ligger till vänster om pumpstationen när man kommer in från Långviksvägen och på andra sida planen finns rester från en tidigare tippning av asfalt. Det är ett miljöbrott att tippa asfalt i naturen och planen är ingen soptipp. Om någon har sett eller hört något om händelsen så var snäll och kontakta samfällighetens ordförande Lilian Lagerström, tel 0701 448640. Samfälligheten, dvs alla vi fastighetsägare får stå för kostnader av eventuell bortröjning så det ligger i allas intresse att det inte blir fler liknande tippningar.