Med anledning av det allmänna rådande läget är inte, som tidigare meddelats, något datum för årets ordinarie stämma beslutat. Mer information finns här: Information från styrelsen 2020

Nedan hittar du handlingarna i .pdf format:

Föredragningslista 2020

Bilaga 1 (verksamhetsberättelse)

Bilaga 2 (balansrapport)

Bilaga 3 (resultatrapport)

Bilaga 4 (utfall)

Bilaga 5 (ej tillgänglig för närvarande)

Bilaga 6 (valberedningens förslag)

Bilaga 7 (budget 2020)

Bilaga 8 (debiteringslängd)