Härmed kallas du/ni till årsmöte i Ingarö-Långviks samfällighetsförening.

Dag: Torsdagen den 28 mars 2019
Tid: 19.00
Plats: Ingarö föreningshus (observera ny lokal i år)

Nedan finner du samtliga handlingar till årsstämman. Observera att fullmakt ska vara korrekt ifylld för att du ska vara röstberättigad.

Kallelse Årsstämma 2019-03-28

Föredragningslista Årsstämma 2019-03-28

Fullmakt 2019-03-28

Bilaga 1 – Årsberättelse 2018

Bilaga 2 – Balansrapport 2018

Bilaga 3 – Resultatrapport 2018

Bilaga 4 – Utfall 2018

Bilaga 5 – Revisionsberättelse

Bilaga 6 – Valberedningens förslag

Bilaga 7 – Aktivitetsdag vår 2019

Bilaga 8 – Budget 2019

Bilaga 9 – Debiteringslängd 2019

Bilaga 10 – Fråga från fastighetsägare

Bilaga 11 – Styrelsens svar