Med anledning av oförutsedda händelser har styrelsen fattat beslut att flytta årets ordinarie stämma till den 23 april (inställd), 2020.

Ett planerat besök av kommunens VA chef vid vår stämma har p.g.a. rådande omständigheter fått ombokas. Vi har heller inte haft möjlighet att på ett kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt kunnat sammanställa den ekonomiska informationen då föreningens kassör är sjukskriven (olycksfall). Bortsett från detta så finns det också anledning att vidta försiktighetsåtgärder med hänsyn till den pågående situationen med Corona viruset och dess spridning. Det finns många skäl att undvika sammankomster och för de som ingår i en riskgrupp kan det helt enkelt innebära att man tvingas avstå att delta vid sammankomster likt föreningens stämma.

Det är heller inte klart om reglerna för att hyra lokaler (som vi hyr av kommunen vid stämman) tillfälligt kommer att ändras på ett sådant sätt att även detta blir ett hinder.

Med hänsyn till ovan har därför styrelsen i detta läget valt att besluta ett nytt datum nämligen den 23 april (inställd), 2020 för årets stämma. Skulle för styrelsen opåverkbara händelser inträffa kan även det datumet komma att ändras. Mer information kommer då förstås medlemmarna tillhanda.

Vi hoppas ni har överseende med styrelsens eniga beslut. För frågor angående detta svarar samfällighetens ordförande.