Med anledning av oförutsedda händelser har styrelsen fattat beslut att flytta årets ordinarie stämma till den 23 april (inställd), 2020.

Ett planerat besök av kommunens VA chef vid vår stämma har p.g.a. rådande omständigheter fått ombokas. Vi har heller inte haft möjlighet att på ett kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt kunnat sammanställa den ekonomiska informationen då föreningens kassör […]