Extrahjälp

Vi behöver hjälp till och från mellan aktivitetsdagarna. Vill du vara en av dem vi kan kontakta för extrahjälp?

 

Kontakta Eva, grönområdesansvarig  [email protected], 0709-929883

By |August 24th, 2016|Grönområden|0 Comments

Välkommen till en Aktivitetsdag lördag 2016-10-01

Vi kommer att röja sly i ekbacken vid Myggstigen (Solstigen), i slänten från Snösundsvägens vändplan mot vattnet samt i allmänningen Snösundsvägen 12 – 14.

Samtliga slyröjare bjuds på korv och dricka under dagen.

 

En inbjudan till Aktivitetsdagen är (eller kommer snart) utskickad till alla hushåll i samfälligheten.

Inbjudan ligger även under fliken Samfälligheten/Grönområdena på hemsidan.

 

Datum för torrsättning av […]

By |August 24th, 2016|Grönområden|0 Comments

Planering av skötseln av våra grönområden

Nu ligger två dokument under fliken  Samfälligheten/Grönområdena. Det ena är en övergripande planering och det andra en mer detaljerad för de kommande åren.

Synpunkter motttas gärna. Mejla Eva, grönområdesansvarig

By |August 24th, 2016|Grönområden|0 Comments

Akut vattenbrist

Vattenbristen är akut och flera av våra pumpstationer har kraftigt begränsad kapacitet. Trots upprepade omkopplingar i nätet och trycksänkningar blir problemet allt större.Alla måste hushålla med vattnet annars måste vi snart fylla på med hjälp av tankbilar.

By |August 9th, 2016|Vatten|0 Comments