I många år har en privatperson utan ersättning skött områdena mellan Björkviksvägen och förskolan samt fotbollsplanen och planen runt gungorna. I år lägger han sin kraft på att renovera sina maskiner. 
Vi är mycket tacksamma för det jobb du har lagt på miljön i vår samfällighet så att vi andra har fått det fint. Tack, Matti […]