Tack!

I många år har en privatperson utan ersättning skött områdena mellan Björkviksvägen och förskolan samt fotbollsplanen och planen runt gungorna. I år lägger han sin kraft på att renovera sina maskiner. 
Vi är mycket tacksamma för det jobb du har lagt på miljön i vår samfällighet så att vi andra har fått det fint. Tack, Matti […]

By |June 22nd, 2016|Grönområden|0 Comments

Stort vattensvinn från pumpstation 4!

Stort vattensvinn från pumpstation 4 Långviksvägen.
Felsökning inleds i em. kl 17 vilket kommer att innebära tillfälliga avbrott. Berörda är Fåruddsvägen, Lagerbäcksvägen upp till korsningen med Långviksvägen. Långviksvägen till korsningen med Långgårdsvägen. Långgårdsvägen till korsningen med Kolbacksvägen.

//Vattenansvarig

By |June 17th, 2016|Vatten|0 Comments

Vattenbrist!

Vattenbrist
På grund av lågt grundvatten tar vattnet slut i våra brunnar.Det började på Snösundsområdet men nu gäller det hela vårt område.
Enligt våra Allmänna bestämmelser (se hemsida) är det inte tillåtet att fylla poler, bevattna trädgård med vattenslang eller annan jämförbar stor vattenförbrukning.
Nu gäller det att vara extra återhållsam med vattenanvändningen.
//Vattenansvarig

 

By |June 17th, 2016|Långvik, Vatten|0 Comments