Grävning för Telias fiber-nät!

Sandström nätentreprenad har planerat att utföra 4st mindre schakt i Ingarö-Långviks samfällighetsförening under vecka 19-20 för att förbereda markförläggning för Telias nya fibernät.

De gator som kommer att beröras är: Kolstigen, Björkviksvägen, Byttvretsvägen och Södergårdsslingan.

Arbetet kommer att utföras under dagtid, och kommer ta ca 1 dag per schakt.

Om någon skulle behöva ta sig förbi […]