Kallelse och föredragningslista till Extra föreningsstämma 3 december 2015

Ingarö Långviks Samfällighetsförening

Du kallas härmed till Extra föreningsstämma den 3 december 2015 kl 20.00 i matsalen i Brunns skola.

Föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av kallelse och dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av justerare
6. Vatten
Styrelsen hemställer att den extra föreningsstämman beslutar om en extra utdebitering (Se bilaga)
7. Mötets avslutande
Varmt välkommen

/Styrelsen/

Vill du ha informationen per […]

By |November 18th, 2015|Långvik|0 Comments

Kallelse och föredragningslista till halvårsmötet 3 december 2015

Ingarö Långviks Samfällighetsförening

Du kallas härmed till halvårsmöte den 3 december kl 19.00 i matsalen i Brunns skola.

Föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av kallelse och dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av justerare
6. Vatten
7. Vägar
8. Grönområden
9. Hamnen
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande

Varmt välkommen

/Styrelsen/

Kallelse och föredragningslista till halvårsmötet 3 dec 2015 (PDF)

By |November 18th, 2015|Långvik|0 Comments