Pumphaverier Björkviksberget

En påminnelse om vad som får spolas ned i toaletten och inte efter ytterligare ett haveri i pumpstation Björkviksberget!

Läs mer från BLAab här

 

By |March 26th, 2015|Långvik, Vatten|0 Comments

Föreningsstämma 26 mars

Varmt välkommen till samfällighetens föreningsstämma!
Tidpunkt: Torsdagen den 26 mars, kl. 19.00
Plats: Matsalen, Brunn Skola
Kallelse, föredragningslista samt fullmakt är utskickad per post.

Nedan följer bilagorna till föredragningslistan:
Bilaga 1 – Styrelsens berättelse
Bilaga 2 – Balansrapport
Bilaga 3 – Resultatrapport
Bilaga 4 – Utfall 2014
Bilaga 5 – Revisorernas berättelse
Bilaga 6 – Allmänna bestämmelser, vattenförsörjningen
Bilaga 7 – Beslut, båttvätt
Bilaga 8 – Ordningsregler Båthamnen
Bilaga […]

By |March 10th, 2015|Långvik|0 Comments