På planen vid pumpstation 4 har någon kört in med lastbil och tippat jord och asfaltrester som ser ut att komma från en väg eller liknande. Spåren efter bilen är fortfarande tydliga. Asfalten ligger till vänster om pumpstationen när man kommer in från Långviksvägen och på andra sida planen finns rester från en tidigare tippning […]