Ansvarig för viltfrågor i vår samfällighet är Jan Thuland, 070-7913103